AİLELER İÇİN


En ilkel toplumlardan en gelişmişine kadar bütün toplumlarda aileye rastlamak mümkündür. Bunun için aile toplumun çekirdeği ve en temel birimidir. Günümüzde aile ve çocuk arasındaki diyalog giderek azalmaktadır. Bunun sonucunda aile içerisinde ve çocuğun gelişiminde telafi edilebilmesi zor hasarlar meydana gelebilmektedir. Aile içerisinde en iyi şekilde yetişmiş olan bir çocuk topluma faydalı bir birey olur. Fakat aile içerisinde iyi yetişmemiş yada aile sevgisinden mahrum olan bir çocuk toplum için bir tehdit unsuru haline gelebilmektedir. Kaliteli ve verimli zaman geçirmek aile ilişkilerinin güçlenmesine, ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımasına, onların doğru yönlendirilmesine ve çocuğun özellikle duygusal, sosyal gelişiminin desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Faaliyetlerimizi bu amaçlar doğrultusunda planlayıp, uygulamaktayız.