ÇOCUKLAR İÇİN

Özellikle okul çağı çocukları için gelişen teknoloji her ne kadar kolaylık sağlasa da bireylerin asosyalleşmesine ve içine kapanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple çocuklarımızın sosyalleşip arkadaş edinmesini, sportif aktivite alışkanlığının kazandırılması, motor becerilerinin geliştirilmesi, kendini ifade edebilme yeteneğinin güçlenmesi, sosyal hayatta bireyin yer edinebilmesi için liderlik özelliklerini kazanabilmesini amaçlayan etkinliklere önem veriyoruz. Çocukların zihinsel gelişimlerinde etkili olan dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve anlama zorluğu sorunlarının tespiti, bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi veya en aza indirilebilmesi için ‘’EĞLENİRKEN EĞİTMEK’’ ilkesini benimseyerek faaliyetlerimize yön vermeye çalışıyoruz. - Detaylar
 

AİLELER İÇİN

En ilkel toplumlardan en gelişmişine kadar bütün toplumlarda aileye rastlamak mümkündür. Bunun için aile toplumun çekirdeği ve en temel birimidir. Günümüzde aile ve çocuk arasındaki diyalog giderek azalmaktadır. Bunun sonucunda aile içerisinde ve çocuğun gelişiminde telafi edilebilmesi zor hasarlar meydana gelebilmektedir. Aile içerisinde en iyi şekilde yetişmiş olan bir çocuk topluma faydalı bir birey olur. Fakat aile içerisinde iyi yetişmemiş yada aile sevgisinden mahrum olan bir çocuk toplum için bir tehdit unsuru haline gelebilmektedir. Kaliteli ve verimli zaman geçirmek aile ilişkilerinin güçlenmesine, ebeveynlerin çocuklarını daha iyi tanımasına, onların doğru yönlendirilmesine ve çocuğun özellikle duygusal, sosyal gelişiminin desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Faaliyetlerimizi bu amaçlar doğrultusunda planlayıp, uygulamaktayız. - Detaylar
 

GENÇ VE YETİŞKİNLER İÇİN

Düzenlediğimiz farklı organizasyonlar ve sportif faaliyetler ile spor yapmayı yaygınlaştırmak, katılımcılarımızın zihinsel ve bedensel yönden gelişmelerini sağlamak, kaliteli zaman geçirmelerine imkân vermek, bireylerin sosyal farkındalık ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirmelerine yardımcı olmak, kendilerini keşfedebilmesine ve sınırlarını tanıyabilmesine yardımcı olabilmek için yol gösteren ve imkân sağlayan bir rehber olmayı amaçlıyoruz. - Detaylar
 

OKULLAR İÇİN

Eğitim sisteminin daha modern ve verimli olabilmesi için, çocuklara ve gençlere eğitim sağlayan kurumların katılacağı – planlayacağı faaliyetlerini özenle seçmesi gerekmektedir. Biz bu noktadan hareket ederek kaliteli, güvenilir, bilimselliği amaç edinip, sizi ve isteklerinizi anlayarak, yerinize düşünüp hayal edeceğiz. Kurum kimliğiniz ile hareket ederek planlayacağımız etkinliklerimizi; ANLATACAĞIZ, ANLAŞACAĞIZ ve YAPACAĞIZ. - Detaylar
 

ŞİRKETLER İÇİN

Günümüzdeki iş dünyasında çalışanların motivasyonlarını belli bir seviyede tutmak artık kolay değil. Çalışanların kültür farkları, ekonomik farklılıklar, teknolojik gelişimler, birbirini anlamadığını belirten kuşak farkları, motivasyon ve şirket içi iç iletişim kavramını geliştirmenin iş ortamındaki öneminin farkındayız. Çalışanlarınızı motive ederek mutlu ve üreten çalışanlar kazanabilmeniz için etkinliklerimizi planlayıp uygulamaktayız. - Detaylar
Sayfa 1