ÇOCUKLAR İÇİN


Özellikle okul çağı çocukları için gelişen teknoloji her ne kadar kolaylık sağlasa da bireylerin asosyalleşmesine ve içine kapanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple çocuklarımızın sosyalleşip arkadaş edinmesini, sportif aktivite alışkanlığının kazandırılması, motor becerilerinin geliştirilmesi, kendini ifade edebilme yeteneğinin güçlenmesi, sosyal hayatta bireyin yer edinebilmesi için liderlik özelliklerini kazanabilmesini amaçlayan etkinliklere önem veriyoruz. Çocukların zihinsel gelişimlerinde etkili olan dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve anlama zorluğu sorunlarının tespiti, bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi veya en aza indirilebilmesi için ‘’EĞLENİRKEN EĞİTMEK’’ ilkesini benimseyerek faaliyetlerimize yön vermeye çalışıyoruz.